Adriaan Koopmans


Adriaan Koopmans was tot 2004 notaris. In dat jaar koos hij voor een andere richting, die naar zijn inzicht méér mensgericht is.

In 1998 werd hij mediator. In 1999 volgde hij de opleiding echtscheidingsmediation.

Meer en meer is hij zich gaan toeleggen op het begeleiden van mensen die in bijzondere situaties of cruciale ontwikkelingsfasen in hun leven verkeren.
Denk bijvoorbeeld aan hen die zich eenzaam voelen of zich voor moeilijke keuzes gesteld zien, of hun levenseinde voelen naderen. Of mensen die het fijn vinden om een bijzondere gebeurtenis met een ceremoniële activiteit te omlijsten.